108tools.com

เครื่องมือช่าง 108tools ขายเครื่องมือ เครื่องจักร แหล่งรวมเครื่องมือ สินค้าบริการเกี่ยวกับงานบริการงานช่าง0

  • หมายเลขประกาศ: 001907
  • 17 ต.ค. 60 13:12 น.
  • 20 ส.ค. 62 16:15 น.
  • จังหวัด

  • popularmart

แบบเสา ก่อสร้างหลากหลายขนาด สั่งผลิตของใหม่ตามต้องการ POPULAR MART

แบบเสาขนาดต่างๆ ยาว 3 ม. สั่งผลิตของใหม่ตามต้องการ

แบบเสา สั้งผลิตของใหม่ เหล็กหนา สามารถสั่งตามความยาว ความกว้างที่ต้องการได้

นอกจากนี้ยังมี แบบเหล็ก นั่งร้าน และวัสดุก่อสร้างครบวงจร ทั้งใหม่ และเก่า

สนใจติดต่อ


POPULAR MART

โทร 034-978159, 034-978160, 085-1906701, 081-6922564

http://www.popular-mart.com

e-mail : popular_mart@yahoo.com